Trådlöst

  • Idag är det inte bara datorer som behöver komma åt internet. Smarta mobiltelefoner, surfplattor, tv-apparater, tv-spel, larm, dörrlås, värmepumpar och all möjlig annan utrustning kan behöva internetåtkomst.
  • Vissa av de enheter jag beskrev ovan kan bara kommunicera trådlöst och då vill man att den signalen är krypterad så ingen kan avlyssna den.
  • WiFi-signalen är känslig och hastigheten sjunker om det är tjocka väggar i huset. Andra saker som påverkar är trådlösa telefoner, mikrougnar etc.
  • Om många enheter ansluter trådlöst samtidigt ställs högre krav på routern.